Close

გრიგოლ ხანძთელი და იოსებ ისიქასტი – მოწამეობრივი ღვაწლი და გლობალური ნაყოფები თანამედროვეობისათვის I საჯარო შეხვედრა ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრში, 17.07.2022